PEC

L'escola San Francisco, amb més de 50 anys d'història al barri, ha adaptat el seu projecte educatiu a les necessitats socials i educatives del moment mantenint sempre un ambient familiar que afavoreix l'adaptació de tots els alumnes.

El principal tret característic de l'escola és considerar a l'alumne com el gran protagonista del seu procés d'aprenentatge, lla nostra raó de ser.

A partir d'aquí s'articulen una sèrie d'elements que considerem bàsics perquè cada alumne assoleixi un desenvolupament integral.

En primer lloc considerem que el vincle afectiu i el benestar de l'alumne té un paper clau en el desenvolupament dels alumnes. Per aquesta raó des de el primer curs d'educació infantil es fomenta l'educació emocional que facilita que els infants adquireixin habilitats com ara el control dels impulsos, l'autoconsciència i l'entusiasme ajudant-los en un futur a tenir una bona adaptació social.

PEC foto

Per altre banda les famílies tenen un paper fonamental en l'educació dels infants i per això treballem colze amb colze amb cadascuna amb l'objectiu comú. Per aquest mptiu les famílies tenen un paper actiu en el dia a dia de l'escola.

Un altre aspecte important és l'aprenentatge cooperatiu i per projectes afavoreix la relació entre l'alumnat fomentant valors com l'empatia, el respecte i l'esforç per superar reptes a l'hora que desenvolupa competències com la resolució de problemes, la capacitat d'oratòria, l'escolta activa, l'autonomia personal, la creativitat i un pensament crític i analític.

A més a més, gràcies a l'aprenentatge servei l'alumnat consolida uns valors essencials per a la societat amb propostes que integren el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts competencials.

Per aconseguir tots els nostres objectius és necessari una formació continua de tots els professionnals del centre, adaptant-los als últims avenços científics i metodològics referents a l'aprenentatge.

Un altre fet distintiu de l'escola és l'aposta per un model plurilingüe amb dues llengües estrangeres. Per una banda l'anglès, ja des de P3 i amb l'opció d'obtenir titulacions oficials de Cambridge un cop arriben a secundària. Per aconseguir aquest objectiu es complementa amb el reforç d'auxiliar de conversa d'una persona nativa i assignatures no lingüístiques en anglès (psicomotricitat, informàtica i laboratori). I d'altra banda s'intordueix el francès a secundària.

El nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Premeu a la imatge i als seus enllaços per veure el PEC desenvolupat 

  

  PEC12

formulari d'accés

calendari

lego education

ev3 logo

PIPE

PIPE

Google reference schol

Google RefSchool Badge sm 1

Erasmus+

equipament escolar

SAN FRANCISCO MANIQUIS 640x456

Escoles+Sostenibles

 LOGO ESCOLESS HORITZONTAL 1 COLOR

 

 

Batxillerat dual

logo Academica white

Hospital de nens

HOSPITAL DE NENS